Szakmák Éjszakája 2018 - ez történt

2018-ban is megrendezésre került a Szakmák Éjszakája nevet viselő rendezvénysorozat.

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum összes tagiskolája csatlakozott az eseményhez, amelynek keretén belül minden kedves érdeklődő játékos, interaktív formában tekinthetett be az iskolák képzési kínálataiba. A tavalyi évhez képest idén megduplázódott a látogatók száma intézményeinkben, hiszen minden korosztály megtalálhatta a számára érdekes és izgalmas programokat.

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése - GINOP-6.2.3-17

Örömmel közöljük, hogy a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum elnyerte a Széchenyi 2020 keretein belül meghirdetett GINOP-6.2.3-17-es számú „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” pályázatot.

A pályázat időtartama: 2018.01.01-2020.06.30.

A pályázat célja a végzettségnélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése az egész életen át tartó tanulásra való képessé tétel érdekében összhangban.

A pályázati célok alapján szakképzési centrumunk tanulócsoportokat hoz létre, hogy a csoport tagjainak alapkészségeik és tanulmányi eredményeik javuljanak. Pedagógusaink számára biztosítunk olyan képzéseket, ahol elsajátíthatják a tananyagok alkalmazását, digitális közösségi alkotóműhelyet alakítunk ki és működtetjük azt, valamint biztosítjuk hozzá a szükséges tárgyi és humán infrastruktúrát. Biztosítjuk a programozás és a robotika oktatási rendszerére épülő programozási (informatika) kísérleti pedagógiai programok megvalósításához szükséges tárgyi és humán infrastruktúrát.

Ezeken felül drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító, valamint intézményi szintű pályaorientációs tevékenységek bevezetését végezzük el. A szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programokat szervezünk és valósítunk meg, valamint vállalkozói készség fejlesztését támogató tevékenységeket hajtunk végre. Az iskolai közösségépítést, tehetséggondozást és hátránykompenzációt szolgáló tevékenységek biztosításához kollégiumainkban közösségi terek kialakítására kerül sor. 

Ezen célok elérésével és intézkedések hatása által fogjuk csökkenteni azoknak a számát, akiknek középfokú végzettség nélkül szűnik meg a tanulói jogviszonyuk.

Ingyenes informatika képzések a Centrumban

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum ingyenes informatikai képzések indítását tervezi:

  • IKER 1: Első lépések a digitális világban
  • IKER 2: Önállóan használom az informatikai eszközömet

Jelentkezési lap letölthető innen:

IKER 1
IKER 2